Proxy Checker

Jak i dlaczego używać sprawdzania proxy?

Jak i dlaczego używać sprawdzania proxy?

Sprawdzanie proxy online, aby sprawdzić poprawność serwerów proxy. Analiza proxy lub grupy adresów pod kątem dostępności, kraju, szybkości, anonimowości, typu.
W jakim formacie należy dodać proxy do sprawdzania?W jakim formacie należy dodać proxy do sprawdzania?
  • Jeśli masz publiczne proxy (bez loginu i hasła), następnie - IP: PORT
  • Jeśli masz prywatne proxy (z autoryzacją przez login i hasło), a następnie - IP: PORT: UŻYTKOWNIK: PASS
P.S.: Jeśli kupiłeś u nas proxy , to są one prywatne!
Wyświetlacz
Wpisz proxy: