Спасибо! Ваша заявка уже обрабатывается менеджером и в ближайшее время он с вами свяжется.

Sprawdzić ping adresu IP lub serwisu

Kliknij na przycisk „Wstaw mój adres IP”, wybierz 3-5 testowych pakietów, a następnie kliknij przycisk „Ping IP”. Zobaczysz odpowiednią wartość w sekcji „time=”.

Ping jest normalny, gdy znajduje się w zasięgu 40-110 ms. Od 110-210 ms zaczniesz mieć problemy w grach online, ale to praktycznie nie wpłynie na przeglądanie stron internetowych. Jeśli limit czasu przekracza 110 ms, jest to okazja do zastanowienia się nad jakością pracy twojego dostawcy.

Paste my IP address

Test results:

* If the result is “Host seems down”, then the firewall or router being checked and IP blocking pings.

Proxy - twoje bezpieczeństwo i anonimowość w Internecie

Odpowiadamy na twoje pytania

Dlaczego pingować adres IP?

To polecenie służące do diagnozowania połączeń sieciowych. Podstawowymi parametrami oceny diagnozowania są szybkość i stabilność połączenia.

Jak pingować adres IP lub stroną internetową?

Aby pingować adres IP lub interesującą stronę internetową trzeba wstawić adres lub link do pierwszego pola, wybrać niezbędną liczbę wysłanych pakietów i nacisnąć przycisk „Ping IP”.

Co robić, jeśli ping jest za duży?

Jeśli ping jest za duży, to trzeba określić, jak daleko znajduje się serwer, do którego masz dostęp. Jeśli jest za daleko, to ping pewnie będzie większy, niż zakładano. To jest normalne. Jeżeli serwer znajduje się stosunkowo blisko, to trzeba używać szybkich serwerów proxy (raczej w tym samym obszarze geograficznym, gdzie znajduje się serwer, do którego jesteś podłączony).

Czy można pingować tylko adresy IP?

Nie tylko. Przy pomocy naszego narzędzia online można pingować również strony internetowe. Wystarczy wpisać w odpowiednie pole adres URL, aby go sprawdzić.

Co się wyświetla po pingowaniu adresu IP czy domeny?

W wyniku sprawdzania można zobaczyć liczbę wysłanych i dostarczonych pakietów, prędkość wysłania i czy są straty (obecność strat = złe połączenie). Trzeba zaznaczyć, że przy stabilnym połączeniu wysokiej jakości liczba dostarczonych pakietów stanowi 100%.

Ping IP

Sprawdzanie ping adresów IP pozwala kontrolować jakość połączenia sieciowego, którego głównymi kryteriami oceny są szybkość i stabilność. Ponadto możesz pingować dowolny Host: komputera fizycznego lub wirtualnego hosta w sieciach TCP/IP. Nasz serwis pozwala sprawdzić jakość węzła połączenia, adres IP (w tym swojego domowego lub biurowego komputera) lub nazwy domeny (sprawdzanie witryny, znajduje się na zdalnym serwerze).

Po co pingować adres IP?

Ping adresu IP pozwala sprawdzić jakość połączenia sieciowego.

Test pokazuje:

  • ilość wysłanych i odebranych danych (w bajtach);
  • czas opóźnienia między żądaniem a odpowiedzią (w ms);
  • wskaźnik utraty pakietów danych (w% od 0 do 100).

Za pomocą tych parametrów można dość dokładnie ocenić szybkość i stabilność sygnału wzdłuż trasy klient-serwer, obciążenie kanałów transmisji danych i łączy pośrednich (fizyczne urządzenia sieciowe: routery, serwery zwykłe i proxy oraz inne węzły w sieci kabli światłowodowych, które są globalną siecią internetową).

Żądania są wysyłane w sieci protokołu ICMP wchodzi w stos (zestaw) protokołów TCP/IP. Jeśli odpowiedzi nie ma (100% packet loss lub Host seems down), to któryś z pośrednich węzłów lub końcowy serwer ignoruje/blokuje pingi.

Bardzo ważny moment – to ping serwera proxy. Tak jak serwer proxy w większości przypadków potrzebny do pracy (analizowania kluczy, pracy z różnymi platformami i aplikacjami, do zbierania danych z wyszukiwarki) lub komfortowej gry sieciowej, użytkownik chce uzyskać dobrą prędkość i stabilne połączenie bez hamulców i zahamowań". Ping IP pozwala zweryfikować i kontrolować prędkość połączenia przez proxy.

Pingowanie adresu IP lub hosta pozwala dowiedzieć się:

  • szybkość przesyłania danych przez kanał komunikacyjny (w tym z pośrednim serwerem proxy);
  • jakość połączenia w sieci TCP/IP (dane są dokładne tylko w przypadku, gdy protokół ICMP nie jest zablokowany i ma dość wysoki priorytet);
  • Adres IP i geolokalizacja fizycznego serwera lokacji według nazwy domeny (lub domena według adresu IP, jeśli istnieje jedna witryna pod adresem);
  • funkcjonalność zdalnego hosta (na przykład serwera, na którym znajduje się hosting);
  • dostępność zdalnego serwera (w tym przypadku zmiany i konfiguracji DNS);
  • obecność blokowania nazw domen (czasami firewall może umieszczać adres IP na czarnej liście z powodu fałszywego alarmu;
  • domena może być również blokowana przez lokalnego lub regionalnego dostawcę).

Weryfikacja ping IP jest wygodnym narzędziem do oceny jakości komunikacji, a także głównym narzędziem diagnostycznym dla Internetu i sieci lokalnych.