Sprawdzanie nagłówków HTTP

Nagłówki HTTP to metainformacje o przesyłanych danych, które kontrolują różne aspekty interakcji klient-serwer i uzupełniają główną zawartość, taką jak strona HTML. Pomagają one w komunikacji między przeglądarką a serwerem.

User Agent

Accept-Encoding: gzip, deflate

HTTP Version

HTTP Method

Nagłówki żądań

  • Host

    https://free.proxy-sale.com

  • Connection

    keep-alive

Nagłówki odpowiedzi