Sprawdzenie anonimowości

Korzystając z tej usługi możesz sprawdzić jak anonimowy jesteś w sieci, na ile dane podane przez Twój komputer/przeglądarkę pokrywają się z danymi podanymi przez Twój adres ip.
Twój adres IP:
Skąd jesteś:
Twoje przebranie:
Twoja anonimowość:
Mój IP
Ukryć IP
Host
Kraj
Miasto
Kod pocztowy
Współrzędne
OS
Przeglądarka
IP strefa czasowa
IP czas
Czas systemu
UserAgent
UserAgent JS
Język
Język JS
Ekran
PełnomocnikNie
VPNNie
TorNie
AnonimizatorNie
Czarna listaNie
FlashNie
JavaNie
ActiveXNie
WebRTCNie
WebRTC IPsNie
Otwarte portyNie
Czarna lista
Czeki: 10
Na czarnej liście: 0
Kup czysty proxy
Odpowiadamy na Twoje pytania
 • Dlaczego potrzebujemy sprawdzania anonimowości?
  W większości wypadków potrzebujemy prywatnych i anonimowych proxy. Przy pomocy sprawdzenia można skontrolować anonimowość adresu IP. Niektóre programy zwracają uwagę na to. Z usługi również można skorzystać do sprawdzenia słabości, które wpływają na anonimowość adresu IP.
 • Co robić w przypadku niskiego poziomu anonimowości proxy?
  Aby zwiększyć procent anonimowości, potrzebne jest usunięcie problemów wyświetlanych w menu kontekstowym poniżej. Także w większości wypadków zalecamy sprawdzić strefę czasową, kraj i język systemu operacyjnego.
 • Co robić, jeżeli adres IP jest na czarnej liście?
  W przypadku, gdy Twój adres jest na czarnej liście, zalecamy go zmienić przy pomocy zakupu personalnych proxy (anonimowych ze 100% gwarancję). Głównymi powodami dodawania adresu do czarnej listy są spam i nielegalne działania. Prosimy zwrócić uwagę na to, że wszystkie strony internetowe odwiedzane przez Ciebie o tym wiedzą. Dlatego jest bardzo prawdopodobne, że Twój adres IP zostanie zablokowany (albo nawet może być zablokowana cała cieć, gdzie znajduje się adres IP).
 • Jakie parametry wpływają na anonimowość IP?
  Duża liczba parametrów wpływa na anonimowość IP. Do głównych parametrów należą: dane adresu IP, lokalizacja, system operacyjny, przeglądarka, język systemu, dostępność „useragent”, określenie czarnej listy, liczba otwartych portów.
 • Co należy robić w sytuacji, gdy usługa sprawdzania anonimizacji wykryje, że użytkownik korzysta z serwera proxy?
  Z tym nic wspólnego. Ta informacja może być ważna tylko dla systemu kontroli. Na przykład bukmachery lub gry online mogą zwracać uwagę na to. Powodem może być korzystanie z usługi w kraju, gdzie jest to zabronione, dlatego przez jakiś czas Twój adres zostać sprawdzony. Definicja parametru korzystania z serwera proxy może być przyczyną blokowania.

Dowiedz się więcej o sprawdzaniu anonimowości.

Popularną i skuteczną formą ochrony adresów IP w Internecie są anonimowe serwery proxy działające jako pośrednik między komputerem a zasobem sieciowym. Rodzaje anonimowych proxy, które ukrywają IP:

 • proste anonimowe: nie ukrywają faktu korzystania z serwera proxy, ale zastępują twoje IP na swój;
 • zniekształcające: nie ukrywają wiarygodności korzystania z serwerów proxy, jednak adres IP klienta jest zastępowany dowolnym lub losowym;
 • elitarne anonimowe: nawet nie ujawniają faktu posiadania serwera proxy, a zamiast twojego adresu IP jest adres serwera proxy.

Jak sprawdzana jest anonimowość proxy

Nadal wybierając i korzystając z proxy, klient ma pełne prawo do zweryfikowania jego anonimowości. Sprawdzana jest za pomocą usług określonego rodzaju, które gwarantują dokładność i pełną poufność informacji, a co najważniejsze — pewność w celu ochrony swoich danych.

Serwis sprawdza anonimowości w sieci, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

 • dane adresu IP;
 • host, lokalizacja, współrzędne;
 • OS, przeglądarka;
 • strefa czasowa IP;
 • dostępność aplikacji UserAgent, wykonującego dostęp do stron internetowych;
 • język;
 • rozdzielczość ekranu;
 • fakt korzystania z proxy, VPN, Tora, anonimizatora;
 • obecność języków programowania i programów, które je określają: Flash, Java, ActiveX, WebRTC, WebRTC IPs;
 • liczba otwartych portów;
 • definicja czarnej listy.

Po takiej szczegółowej kontroli wyświetlane są wszystkie najbardziej podstawowe elementy określające poziom anonimowości IP.

Po co sprawdzać anonimowość IP

Adres IP daje szczegółowe informacje o tym, kto go używa. Często tego rodzaju dane pomagają właścicielom określonych Web-serwisów stosunkowo szczegółowy profil o człowieku i wykorzystać do własnych celów.

Na przykład wiele usług może łatwo określić użycie proxy przez jednego lub drugiego użytkownika i zablokować go bez powiadomienia, usuwając w ten sposób ochronę adresu IP. Często bukmacherzy i inni tego typu przestępcy zwracają się do takich oszustw.

Narzędzie weryfikacyjne dokładnie określa anonimowość serwera proxy, pokazuje jego użycie i rzeczywisty typ użytkownika. Otrzymując takie informacje, klient może albo potwierdzić swoje bezpieczeństwo, albo (w przypadku jego braku) w jak najkrótszym czasie zapewnić go sobie.

Korzystając z tej usługi, możesz sprawdzić, jak anonimowy jesteś w sieci, w jakim stopniu dane dostarczone przez komputer / przeglądarkę odpowiadają danym podanym przez twój adres IP.