Filtrowanie proxy to proces wysyłania filtra proxy do głównego serwera w celu wybrania określonych rekomendacji.

Zalety filtra proxy

Największą cechą filtra proxy jest wygoda i łatwość korzystania z tej procedury. W większości wyspecjalizowanych witryn taka usługa jest wykonywana online z dodatkową możliwością zapisania do pliku i wyczyszczenia pola. Filtrowanie proxy odbywa się w formacie IP.PORT. Wśród innych zalet filtra można wyróżnić następujące:

  • korzystanie z jednego i tego samego filtra dla dużej ilości oryginalnych serwerów;
  • Wydajność przechowywania i przesyłania w razie potrzeby filtra przez serwer proxy.

Dlaczego warto korzystać z filtrowania proxy

Filtry list proxy służą do sortowania „brudnego” arkusza i konwersji go do formatu proxy port, a także do przetwarzania arkuszy ze stron proxy (w tym tych chronionych przez skrypty).

Wszystkie powyższe czynności wykonywane podczas filtrowania znacznie upraszczają proces korzystania z serwera proxy, zwiększając jego efektywność w zakresie pozostawania w Internecie.