Filtr proxy

Filtrowanie proxy to proces wysyłania filtra proxy do głównego serwera w celu wybrania określonych rekomendacji.