Спасибо! Ваша заявка уже обрабатывается менеджером и в ближайшее время он с вами свяжется.

IP’nin mevcüt olması ve spam veritabanlarında control edilmesi

Bilindiği gibi spam IP’nin “kara listeye” alınmasına sık olarak sebep olabilir, bu da büyük ölçüde tüm ağın çalışmasını bozar. Bundan kaçınmak için IP’nin spam veritabanlarında kontrol etme sunucusunu kullanmakta fayda var.

Test may take up to several minutes

Checks: 10  Checked: 0  Blacklisted: 0  

Proxy'ler — İnternetteki Güvenliğiniz ve Anonimliğiniz

Sorularınızı cevaplıyoruz

IP kontrolü spam tabanları üzerinden neden yapılsın?

Sitenin taşınması veya proxy’nin kullanılması durumunda yapılır, çünkü spam’a atılan IP adresleri uzun süreli ticari faaliyet için önerilmez.

Sadece IP adres mi control edilebilir, yoksa site IP’si de mi control edilebilir?

Gerek proxy, gerekse sunucunun bulunduğu site adresi kontrol edilebilir.

Benim IP’m kara listelerinden birinde bulunuyor. Ne yapmam lazım?

Kullanılmakta olan proxy sunucuyu temiz proxy sunucuya değiştir. Kara listelerinde bulunan adresler iş için önerilmez.

Hangi IP’ler kara listelerinde bulunup bulunmadığı konusunda kontrol edilebilir?

IPv4 formatında olan tüm adresler bu konuda kontrol edilebilir.

Spam veritabanlarında IP kontrolünün neden yapılması gerekir

Spam veritabanlarında IP adres kontrol özel platformlarında yerleştirilen testler belli bir IP adresinin en çok aktif olan onlarca veritabanlarında var olup olmadığı konusunda bilgi öğrenmeye yardım eder. İlgili işlemi gerçekleştirmek için doğru IP adresi girerek bir kaç dakika sonra kontrol sayısı, kontrol edilen spam veritabanlarının sayısı ve bunların “kara listede” var olup olmadığı ile ilgili detaylı rapor alınması gerekmektedir. Oluşan problemler silme için başvuru yapma yolu ile gidirilebilir.

Spam veritabanlarında IP kontrolünün avantajları

IP adresinin spam veritabanlarında kontrolün avantajları arasından ayırt edilebilecek olanlar aşağıdaki gibidir:

  • kullanımının uygun ve kolay olması;
  • iş bu online hizmetinin düzenli olarak uygulanması;
  • IP’nin kara listeye alınmmasını ayarlama imkanının var olması, sebeplerini zamanında tespit ederek bunları ortadan kaldırma imkanının var olması.

IP’yi spam veritabanlarına kontrol etmek – ağ içinde çalışmayı kolay ve etkili bir şekilde azami derecede verimli hale getirmek demektir.