Anonimlik kontrolü

Bu hizmeti kullanarak ne kadar anonim olduğunuzu, bilgisayarınız/tarayıcınız tarafından sağlanan verilerin ip adresiniz tarafından sağlanan verilerle ne kadar eşleştiğini kontrol edebilirsiniz.
IP adresiniz:
Nerelisin:
Kılık değiştir:
Anonimliğiniz:
Benim IP
Saklamak IP
Ev sahibi
Ülke
Şehir
Posta kodu
Koordinatlar
Işletim sistemi
Tarayıcı
Saat dilimi IP
Zaman IP
Sistem zamanı
UserAgent
UserAgent JS
Dil
Dil JS
Ekran
VekilDeğil
VPNDeğil
TorDeğil
AnonimleştiriciDeğil
Kara listeDeğil
FlashDeğil
JavaDeğil
ActiveXDeğil
WebRTCDeğil
WebRTC IPsDeğil
Açık bağlantı noktalarıDeğil
Kara liste
Çekler: 10
Kara listeye alındı: 0
Temiz bir proxy satın alın
Sorularınızı cevaplıyoruz
 • Gizlilik kontrolü neye yarar?
  Çoğu durumlarda iş için yardımı ile IP’nin gizli olduğu konusunda emin olunabileceği beyaz ve gizli proxy’ler gerekmektedir. Bazı servisler buna dikkat eder. Bunun yanısıra servis, IP’nin gizliliğni etkileyen zayıf noktaların kontrol edilmesi için kullanılabilir.
 • Proxy servisinin gizliliği düşük olarak yansıtılması durumunda ne yapmak lazım?
  IP gizlilik oranının arttırılması için konu menüsünün alt kısmında yansıtılan problemli yerlerin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Çoğu durumlarda saat dilimi, yansıtılan ülke, işletim sistemi dilini kontol etmek gerekir.
 • IP adresinin kara listesinde olması durumda ne yapmak lazım?
  Adresinizin kara listesinde/ kara listelerinde olması durumunda, %100 garanti ile gizli olacak özel proxy satın almaktan yararlanarak bunları değiştirmenizi tavsiye ederiz. Adresin kara listelerinde olmasının sebeplerin sayısı çok olabilir, bu genel olarak bu sebepler spam ya da yasadışı eylemlerdir. Ziyaret ettiğiniz veya kullandığınız tüm servislerin bu bilgiyi bildiği ve çıkış adresinizin çok kolay blokaja maruz kalabilir veya IP’nin bulunduğu kocaman bir ağ blokaja maruz kalabilir.
 • Hangi parametreler IP gizliliğini etkiler?
  IP’nin gizliliğini büyük miktarda parametreler etkiler. Onlardan esas olanlar aşağıdaki gibidir: IP verileri, bulunduğu yer, işletim sistemi, browser, sistemin dili, useragent’in var olup olmaması, kara listesinin tespit edilmesi, açık bağlantı noktalarının sayısı.
 • Gizlilik kontrol servisinin proxy’nin kullanıldığını gördüğü durumunda ne yapmak lazım?
  Bunun ile ilgili bir şey yapmaya gerek yok. Bu bilgi ancak sizi kontrol eden sistem, örneğin bahis bürosu, için önemli, online oyunlarında bu duruma dikkat edilebilir. Bunun sebebi, ilgili servisin kullanımının bir ülkede yasak olması, sizin proxy kullanmanız ve belli bir süre sonra adresin kontrol altına alındığı, proxy kullanım prametresinin tespit edilmesi olabilir, bunlar blokaj etkeni olabilir.

Anonimliğin kontrol edilmesi hakkında daha fazla bilgi.

Internet ağındaki IP-adresinin popüler ve etkili koruma tipi, bilgisayarınız ile web kaynağı arasında aracı olarak faaliyet gösteren proxy sunucularıdır. IP gizleyen anonim proxy’ler aşağıdaki şekilde bölünür:

 • basit anonim proxy’ler: proxy’nin kullanıldığı gerçeğini gizlemez, ama Sizin IP’nizi kendi IP’sine değiştirir;
 • deforme edici proxy’ler: proxy uygulandığının gerçeğini saklamaz, ama müşterinin IP’si keyfi veya tesadüfi IP’ye değiştirilir;
 • elit anonim proxy’ler: proxy sunucusunun mevcüt olduğu gerçeğinin özünü açıklamaz, sizin IP’nizin yerine proxy sunucusunun adresi belirtilit.

Proxy’nin anonimliği nasıl ve ne üzerine kontrol edilir

Müşteri, proxy seçildiğinde ve gelecekte kullanıldığında proxy’nin anonim olduğundan emin olma tam hakkına sahiptir. Bu anonimlik, bilginin net ve tam olacağının, en önenmlisi ise kendi verilerin korumasında güvenin sağlanacağının garantisini veren belli tip servisler yardımı ile kontrol edilir.

Servis ağın anonimliğini kontrol ederken hesaba aldığı kriterler aşağıdaki gibidir:

 • IP adresinin verileri;
 • Host, bulunduğu yer, koordinatlar;
 • OC, browser;
 • geçici IP bölgesi;
 • Web sitelerine erişimi gerçekleştiren UserAgent uygulamasının var olup olmadığı;
 • dil;
 • ekran çözünürlüğü;
 • proxy kullanıldığı gerçeği, VPN, Tor, anonimleştirici;
 • Programlama dilleri ile bunları belirleyen Flash, Java, ActiveX, WebRTC, WebRTC Ips gibi programların mevcüdiyeti;
 • Açık portallerin sayısı;
 • Kara listenin belirlenmesi.

Bu kadar detaylı kontrolden sonra Sizin IP’nizin anonimlik düzeyini belirleyen tüm en esas maddeler görüntülenir.

IP anonimliği neden kontrol edilsin

IP adresi, bu adresi kullanan kullanıcı hakkında detaylı bilgi verir. Bu tür bilgiler belli web servisleri sahiplerine kişi hakkında yeterince detaylı profil oluşturarak bundan kendi amaçları kapsamında faydalanmalarına sık olarak yardım eder.

Örneğin çoğu servisler belli bir kullanıcının proxy’i kullanıp kullanılmadığını hiç zorlanmadan tespit ederek kendisini kilitleyebiliyor ve böylelikle IP adresinin korumasını ortadan kaldırıyor. Bu tür entriklara sık olarak müşterek bahisçiler ve başka kötü niyetli kişiler başvuruyor.

Kontrol aleti proxy’nin anonimliğinin net olarak belirler, bunun kullanım tipini ve kullanıcının gerçek tipini gösterir. Müşteri, böyle bilgiyi alarak ya güvenliği teyit edebilir, yada (bu güvenliğin olmaması durumunda) en kısa sürede bunu kendisi için sağlayabilir.

İş bu servis yardımıyla ağın içinde ne kadar anonim olduğunuzu, bilgisayarınız/browserinizin sunduğu verilerin IP adresinizin sunduğu verilere ne kadar uyduğunu kontrol edebilirsiniz.