Le filtrage proxy est le processus d'envoi d'un filtre proxy au serveur principal pour sélectionner des recommandations spécifiques.

Proxy filtresinin avantajları

Proxy filtresinin en büyük avantajı, iş bu usulün kullanımının uygun ve kolay olmasıdır. Böyle bir servis, özel sitelerin çoğunda dosyaya kayıt ve alan temizleme ilave imkanı ile birlikte online rejiminde yapılır. Proxy filtrelemesi IP.PORT formatında gerçekleştirilir. Filtrenin diğer avantajları arasından ayırt edilebilenler aşağıdaki gibidir:

  • büyük miktarda çıkış sunucuları için aynı filtrenin kullanılması;
  • duyulan ihtiyaca göre filtrenin proxy sunucusu tarafından muhafaza edilmesi ve aktarılmasının verimliliği.

Proxy filtrelemesi neden kullanılır

Proxy listesinin filtreleri “kirlenmiş” listenin ayırt edilmesi ve bu listenin proxy:port formatına çevirilmesi için tasarlanmıştır ve yani zamanda proxy sayfalarında yer alan listelerin (script ile korunanlar dahil olmak üzere) tedavi edilmesi tasarlanmıştır.

Filtreleme sırasında yapılan yukarıda sayılan tüm işlemler proxy kullanma sürecini büyük ölçüde kolaylaştırarak bu süreci Internet ağında bulunulması için daha etkin hale getirir.